De 12 dimensies van groei

Bij Brighthouse definiëren we 12 raakpunten tussen werkgever en werknemer. Ze stimuleren de individuele en collectieve groei, evenals de motivatie de medewerkers om vol overgave de doelen van de onderneming na te streven. Deze 12 dimensies vormen dan ook de fundamentele basis van een succesvolle samenwerking en groeiende bedrijfsresultaten. Enkel Top Employers scoren sterk op alle dimensies.

 

Hiring & Welcoming

Het juiste talent aantrekken is essentieel. Dit proces brengt een efficiënte selectie en doelgerichte  aanwerving samen. Verder zorgt deze beginfase voor een vlotte integratie van nieuw aangeworven talent in zijn/haar job. Om de instroom van kwalitatieve kandidaten te garanderen is het belangrijk om werk te maken van de Employer Brand van de organisatie. Een sterk uitgebouwd imago zet je organisatie als werkgever op de kaart.

Hiring & Welcoming

Satisfaction

De term Satisfaction omvat alles wat met de tevredenheid van de medewerker in zijn job te maken heeft. Dit betreft onder meer de verloning, de begeleiding en omkadering van de werkplek. Satisfaction zorgt ervoor dat medewerkers loyaler zijn en dringt ongewenst personeelsverloop terug.

Satisfaction

Empowerment

Wanneer de leidinggevende de medewerker de kans geeft om de werkomstandigheden in eigen handen te nemen, kan gesproken worden van empowerment. Door autonomie af te bakenen wordt talent beperkt. Empowerment heeft als doel deze beperking te vermijden en ieders talent ten volle te gebruiken ten voordele van de organisatie.

Empowerment

Personal Growth

Personal Growth betreft de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Voor werknemers zijn groei en ontwikkelingsmogelijkheden belangrijke zaken in een job. Persoonlijke groei gaat over mogelijkheden krijgen om vaardigheden op te nemen die je performanter maken in je rol,  carrièreperspectieven op te zetten en de kans krijgen om leiderschap te ontwikkelen. 

Personal Growth

Team

De pijler Team gaat over de relatie en samenwerking tussen medewerkers. Een goed georganiseerd team levert beter werk, dus is het belangrijk voor alle leden van de organisatie om collectief naar het zelfde doel toe te werken. Vertrouwen in elkaars kunnen is hierbij een cruciale factor. Daarnaast zorgt een goede samenwerking ervoor dat collega’s zich meer betrokken voelen.

Team

Feedback & Recognition

Feedback en Recognition gaat over een positieve en effectieve communicatie tussen de medewerkers en managers. Feedback geven en krijgen kan voor leidinggevenden als een vorm van bijsturen en bijgestuurd worden werken. Elkaar herkennen in sterktes en positieve feedback geven werkt motiverend. Feedback geven dient verschillende doelen: bijleren over je eigen sterktes en aandachtspunten, negatief gedrag bijsturen, relaties verhelderen als ook inzicht en begrip geven in het eigen en elkaars gedrag.

Feedback & Recognition

Management & Leadership

Management & Leadership gaat over het inspireren van mensen binnen de organisatie en hen te stimuleren naar betere resultaten. Managers en leiders spelen hier belangrijke rollen in. Instructies geven, resultaten controleren, beslissingen nemen enerzijds. Anderzijds gaat management & leadership ook over het inspireren en beïnvloeden van de medewerkers binnen de organisatie.

Management & Leadership

Ambassadorship

Ambassadorship is de trots en loyaliteit die medewerkers voelen ten opzichte van de organisatie. Het betekent dat de medewerkers grote fan zijn van de organisatie omdat ze een passie hebben voor het merk, de producten en diensten. Het is een factor die een organisatie kan uitspelen in haar Employer Branding strategie. Dankzij ambassadorship kan de reputatie van de organisatie een positieve duw krijgen en wordt het gemakkelijker om medewerkers en klanten te vinden. 

Ambassadorship

Culture

Cultuur is hoe de organisatie beleefd wordt door de werknemers en het beeld dat gedeeld wordt door alle betrokkenen van een organisatie. Het omvat alles rond de missie, visie, waarden en strategie van de organisatie. Alles wat de organisatie onderneemt moet dit uitademen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat medewerkers van een organisatie met een duidelijke bedrijfscultuur gemotiveerder zijn om het collectieve doel na te streven en te bereiken. Het zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen.

Culture

Well-being

Well-being omvat het fysisch en psychisch functioneren van de medewerker op de werkvloer. Algemeen welzijn omvat verschillende factoren met betrekking tot de arbeidsomstandigheden die ervoor zorgen dat medewerkers op een dynamische en gezonde manier kunnen werken. Het gaat de strijd aan met stress en focust zich op de balans tussen werk en privé.

Well-being

Offboarding

Offboarding omvat het proces dat constructief afscheid neemt van een medewerker die al dan niet vrijwillig vertrekt. Een vertrekkende medewerker kan zo een ambassador blijven van je organisatie. Het is ook van cruciaal belang om als organisatie lessen te trekken uit het vertrek van een medewerker voor de toekomst. Uiteraard is ook een transparante communicatie hierover heel belangrijk naar de blijvende medewerkers en eventuele klanten toe. Outplacement, dat in sommige gevallen verplicht is, is bovendien een mooi teken van goodwill als werkgever.

Offboarding

Talent Strategy

Tenslotte breng je alle dimensies samen in een duidelijke talentstrategie. Strategisch talentmanagement bereidt bedrijven voor op de veranderingen van de toekomst en helpt hen de nodige competenties & skills in huis te halen én te behouden. Vertrekkend vanuit de lange termijn doelstellingen van de organisatie wordt bekeken hoe de medewerkers het beste ingezet kunnen worden. Deze strategie bepaalt wat hiervoor moet gebeuren en is tevens de rode draad voor alles wat People & Talent Management betreft. 

Talent Strategy

 

Download 'People to Perform Canvas'

Goede resultaten beginnen met een goed plan. Brighthouse ontwikkelde het People to Perform Canvas waarmee we je de handvaten geven om het maximum te halen uit jouw medewerkers. In 12 dimensies brengen we de raakpunten tussen jou en je medewerkers in kaart.

Ga aan de slag en leg de basis van een efficiënte en toekomstgerichte people & performance strategy!