Talent Strategie

Neem af en toe te de tijd om uw businessplan terug van onder het stof te halen en deze opnieuw door te nemen. Is alles nog steeds on-track? Volgt jouw groeitraject nog steeds het beoogde parcours? Maar vooral:  is er in jouw businessplan nog steeds voldoende oog voor talent en ontwikkeling? 

strategie

Bedrijfsdoelen staan voorop.

Alvorens een strategie uit te tekenen op vlak van talentmanagement, is het belangrijk om te weten wat de doelen zijn die je als organisatie wenst te bereiken. Deze doelen bepalen dan welke de organisatie van de onderneming - en dus ook welke medewerkers - het best geschikt is om deze doelen te realiseren. 

Het in kaart brengen van de bedrijfsdoelstellingen is geen eenmalig werk. Het is een werk van continue sturen en bijsturen. We moeten er echter voor zorgen dat de rode lijn van jouw verhaal - de missie, visie en waarden van jouw organisatie - steeds de verbindende en dragende kracht blijft binnen de onderneming. Het zorgt voor richting en herkenbaarheid, maar is ook voor medewerkers een motor voor eendracht en betrokkenheid.

 

 

 

Talent Strategy

 

Focus op talent.

Loopt bij jou alles nog zoals je voor ogen had bij opstart? Bij meer dan 85% van de zaakvoerders is dit niet het geval. Life happens, business happens. Heel veel zaken komen op jouw pad, wat de doelstellingen en resultaten doet afwijken. De onderneming legt de lat, maar het zijn de medewerkers die over de lat heen moeten.

Met een duidelijke en progressieve talent strategie zorgen we voor duidelijke en uniforme handvaten voor een efficiënter en productiever team van medewerkers. Dit zowel naar het aantrekken van talent, als het ontwikkelen van nieuwe en huidige medewerkers. Investeren in talent met de juiste talent strategie, structuur en doelstellingen laat jouw onderneming toe om versnelling hoger te gaan. Betere resultaten, met de neuzen in dezelfde richting.

Alles begint met een goede kop koffie. Laat ons dan ook even samenzitten om onze aanpak en uw verwachtingen met elkaar af te stemmen en te zien hoe wij jouw bedrijfsdoelen en talent strategie met elkaar kunnen afstemmen.

 

Maak een afspraak

Koffie